Na één blik op een fles te hebben geworpen is deze fles ineens niet meer van simpelweg "glas"

Met lijmenkennis alleen kunnen lijmproblemen nog niet altijd opgelost worden, dit simpelweg omdat men ook moet weten wat men wil verlijmen. De basis kan gelegd worden in 3 categoriën

Glas

Bij glazen flessen kan de fles met diverse verschillende coatings bewerkt zijn, vochtig zijn, nat, warm etc. Al deze, en nog veel meer, faktoren beïnvloeden de keus van de juiste lijm

Plastic

Plastic is ook geen plastic wanneer men hier een blik op werpt. Ten eerste is er het verschil tussen PE, PP en PET. Vervolgens zijn er diverse faktoren die aandacht verdienen, soms zijn flessen om specifieke redenen behandeld met een barrière coating of moeten ze "inknijpbaar" zijn.

Blik

Blik is over het algemeen van standaard kwaliteit, beschermende coating en roestwerendheid spelen een rol maar meestal is dit geen probleem.

Algemeen

Er zijn diverse faktoren die in het algemeen van invloed kunnen zijn op de lijmkeus:

  • Betreft het retourverpakkingen of eenmalige verpakkingen
  • Komt het product in (extreme) kou of hitte te staan
  • Blootstelling aan evt. direct zonlicht
  • Temperatuur van produkt op het moment van etiketteren
  • Het produkt vochtig of droog is ten tijden van etiketteren
  • De snelheid van de machine

 

   
     
   
 

www.intercol.nl

www.gietharsen.nl

www.anbergenmotoren.nl

www.verkoopjemotoren.nl

www.loonmengen.nl

www.hotmelt-pagina.nl