Etiketteren met lijmen

Er zijn diverse manieren om te etiketteren, de keus zal meestal afhangen van gewenste capaciteit, budget, uw producten, evt. halsetiketten, etc. Voor alle toepassingen zijn er eigenaardige eigenschappen denkbaar. Niet voor niets dat Intercol zo succesvol is in de markt met lijmen die specifiek voor iedere klant op maat kunnen worden gemaakt.

Vertikaal etiketteren
-volvlak caroussel
-volvlak langsloper
-pickup en afplak caroussel

Horizontaal etiketteren
-volvlak wals
-pickup en afplak

Vertikaal etiketteren - Volvlak Caroussel

Dergelijke machines worden veel gebruikt bij distileerderijen en bierbrouwers en draaien doorgaans met watergedragen caseïnelijmen. Productiesnelheden in deze machines kunnen oplopen tot 80.000 stuks/uur. Meestal betreft het glazen flessen. De techniek is als volgt:

 • Er wordt lijmlaag aangebracht op een vertikale wals
 • De lijm wordt overgezet op palletten, die draaien op een caroussel
 • De belijmde palleten nemen een etiket uit het etikettenmagazijn
 • Andere palleten (met vingers voorzien) nemen het etiket achterstevoren over
 • Het etiket wordt in de caroussel aangebracht op de fles

Om dergelijke hoge produktiesnelheden te behalen is het belangrijk dat:

 • De lijm een goede aanvangshechting heeft
 • De lijm niet spat
 • De lijm stabiel loopt op de wals

Meest aangeraden product: Intercol CAS 300

Vertikaal etiketteren - Langsloper

Dergelijke machines worden veel gebruikt in de Nederlandse verpakkingsindustrie, door hun veelzijdigheid en gemakkelijke bediening. Maximale capaciteit van dergelijke machines ligt nabij 30.000 stuks/uur. Alle verpakkingsvormen kunnen in de praktijk ook op deze machines ge-etiketteerd, potten, flessen (plastic en glas) en blikken. Meestal worden er watergedragen lijmen op deze machines verwerkt. De techniek is vrij eenvoudig:

 • Er wordt een lijmlaag aangebracht op een vertikale wals
 • De wals pikt een etiket op uit het etikettenmagazijn
 • Het etiket wordt van de wals afgetrokken door naalden (evt. icm. groeven)
 • Door de juiste timing wordt het (meestal ronde) voorwerp ge-etiketteerd.

Voor de lijm is het belangrijk dat

 • De lijm een goede kleefkracht heeft, maar niet teveel i.v.m. het afnemen van het etiket van de wals
 • De lijm goed vloeit over de wals, daar ophoping versmering in de machine geeft

Meest aangeraden product:

 • Glas:Intercol VA 102/E80
 • kunststof: Intercol AA 570
 • Blik: Intercol AA 578

Vertikaal etiketteren - Pickup en afplak caroussel

Dit soort machines is meestal vrij modern en hebben meestal ook de beperking dat er uitsluitend rondom met een overlap ge-etiketteerd kan worden. Typische snelheden liggen rondom 40.000 stuks/uur. Doorgaans wordt er gewerkt met een hotmelt-systeem voor zowel pickup als afplak. Bij de beschrijving van de techniek gaan we uit van blikken:

 

 • De hotmelt wordt opgezet op een wals, en overgezet op een soort cliché
 • Het cliché lijmt het blik aan
 • Het blik neemt met de klevende lijm een etiket uit het magazijn
 • Door rotatie en borstels wordt het etiket om het blik gewikkeld
 • Voor de laatste stap met wikkels wordt het blik op een tweede station op de overlap aangelijmd
 • Het etiket wordt aangedrukt op de overlap

Typische eigenschappen van de lijm:

 • Hoge kleefkracht op het moment van de pickup
 • Goed vloeibaar i.v.m. dun opzetten
 • Geen draden trekken ivm versmering
 • Niet spatten
 • Niet nakleven ivm versmering op de machine

NB: De walsen kunnen ook vervangen worden door een gesloten spray-nozzel lijmsysteem

Horizontaal etiketteren - volvlak wals

Het volvlak etiketteren middels een horizontale wals is meestal een handmatige bezigheid en lijkt derhalve meer op het lamineren. Er bestaan echter ook geavanceerde machines die ingepast worden op productielijnen waarbij horizontaal etiketteren noodzaak is. De techniek:

 • Een liggende lijmwals draait in een reservoir met lijm
 • Een etiket wordt aangeboden aan de lijmwals uit een etikettenmagazijn
 • Het etiket wordt van de lijmwals gehaald middels naalden (evt. icm. groeven)
 • Het etiket komt direct na het verlaten van de wals op het te etiketteren product

Het is voor de lijm belangrijk dat:

 • Deze de juiste tack heeft voor het proces
 • Niet spat
 • Stabiel loopt op de wals

Aan te raden product: Intercol DE 664

Horizontaal etiketteren - pickup en afplak

Dergelijke machines zijn doorgaans zeer oud en moeilijk in te stellen op andere formaten. Het betreft hier vrijwel uitsluitend blik-etiketteertoepassingen met relatief hoge snelheden tot ca. 25.000 stuks/uur. De techniek:

 • Een blik komt aanrollen richting de lijmbak
 • In de lijmbak bevindt zich een draaiend lijmwiel die het blik aanlijmt
 • Het blik draait één omwenteling en pikt een etiket op
 • Het etiket draait zich om het blik en wordt uit het magazijn getrokken, alwaar het al was aangelijmd middels een buis-systeem.

Aandachtspunten voor de lijm:

 • Schoon lopen (geen zelfklever)
 • Juiste tack
 • Makkelijk smelten ivm oude machines, juiste verpakking
 • Afplak: goede hechting, lange open tijd, redelijke tack