Hvilke merkemaskiner er tilgjengelige?

Det finnes flere typer kommersielle merkemaskiner. Kort sagt kan vi skille

Vannbaserte limmaskiner

Rotasjonsmaskin
Lineær maskin

Varm smelter

Vertikal med ruller, pick-up og gluelap

Vertikal med spraydyser, pick-up og limluke

Horisontalt hjulsystem for pickup, rør med små hull for limluke (spredning)