Märkning limträning

Vi på Intercol har utvecklat olika utbildningar och kurser, en av dessa utbildningar är för märkningsindustrin. Vi hanterar olika praktiska frågor, några av dem kan du se på denna webbplats. Vi kan hantera dina och andra personliga frågor och kan ge detaljerad bakgrundsinformation. Om du är intresserad av att delta i en kurs kan du Kontakt oss. I utbildningen ägnar vi uppmärksamhet åt-Olika märkningstekniker-Skillnader i substrat och andra material-Märkningsegenskaper och beteende på maskiner. -Different sorterar (bas, råmaterial) av lim-Flera märkningsmaskiner

Märkningsträningen kan vara intressant för förpackningstekniker, operatörer och ingenjörer.

www.labellingadhesives.com