Který kontejner označit?

S dobrou znalostí lepidel nelze vyřešit všechny problémy spojené s lepidly. Je to jednoduše proto, že je třeba znát podrobnosti také o různých substrátech. Základ substrátů lze při péči o vztah s lepidly rozdělit do tří kategorií: Skleněné lahve ze skla mohou být potaženy různými povlaky, láhev může být mokrá, horká, studená atd. Všechny tyto a mnoho dalších vlastností ovlivňuje správný výběr lepicího štítku.

Plastický

Plasty se obecně dělí na PE, PP a PET. Mnoho plastů má opět své vlastní speciální vlastnosti, speciální povlaky, které slouží jako barikáda pro speciální druhy tekutin, nebo jsou plasty slabé, aby mohly být stlačitelné.

Plechovky

Plechovky jsou obecně stejné kvality. Povlaky a anti-rus mohou změnit, ale většinou to není problém.

Všeobecné

Výběr správného etiketovacího lepidla vyžaduje informace o:

  • Účel balení. (např. jednosměrný nebo opakovaně použitelný)
  • Teplo nebo chlad
  • Vystavení přímému slunečnímu záření
  • Teplota podkladů a produktu v okamžiku označení
  • Suché nebo mokré podklady
  • Rychlost výroby
  • Používají se různé podklady