Merking lim trening

Vi på Intercol har utviklet forskjellige kurs og kurs. En av disse kursene er for merkingsindustrien. Vi håndterer forskjellige praktiske forhold, noen av dem kan du se på dette nettstedet. Vi kan håndtere dine og andre personlige spørsmål og kan gi detaljert bakgrunnsinformasjon. Hvis du er interessert i å delta på et kurs, kan du ta kontakt med oss. I opplæringen legger vi vekt på - Ulike merkingsteknikker - Forskjeller i underlag og andre materialer - Merk kvaliteter og oppførsel på maskiner. - Ulike sorter (base, råvarer) av lim - Flere merkemaskiner

Merketreningen kan være interessant for emballeringsteknologer, operatører og ingeniører.

www.labellingadhesives.com